September 3, 2021
readtime
No items found.

Smittspridning på arbetsplatsen - utökad städning och kontroll av renhet

Städare torkar av diskbänken med rengöringsmedel och städtrasa

Kvinna tvättar händerna

Många verksamheter har precis som förra året tagit en avvaktande ställning till hur man ska hantera arbetsplatsen och många har satt september den månad där man ska börja ta ställning.

Vi har märkt av att det börjar komma tillbaka en del människor till arbetsplatserna och med det har det även dykt upp nya frågor och saker att ta ställning till.

För oss är det inget nytt, det är ungefär så här det såg ut förra året; en avvaktande period innan sommaren med en förhoppning om att kunna veta mer och kunna ta mer välinformerade beslut efter sommaren.

Mycket av de frågor vi får har med åtgärder för minskad smittspridning på arbetsplatsen att göra och det är det vi ska försöka svara på här.

Artikelserien är uppdelad i delar eftersom det finns olika sätt att anpassa lösningarna på, om det är något vi har märkt av, så är det att kunden tjänar på att anpassa lösningen, särskilt med tanke på att många verksamheter har en dedikerad budget för Corona och då är det viktigt att se till helheten.

Utökad städning och rengöring av kontaktytor

Av naturliga skäl hamnar våra kunder ofta i en av två kategorier;

Alla arbetar i stort sett hemifrån och kontoret är mer eller mindre tomt och man har dragit ned på städningen.

Verksamheten är igång och på grund av det vill man se till att ha utökad städning och rengöring för att begränsa risken enligt Arbetsmiljöverkets åtgärdstrappa

Vad innebär utökad städning och rengöring av kontaktytor?

Det kanske kan tyckas självklart för oss som arbetar med det och enkelt uttryckt är det precis vad det låter som; städfrekvensen är utökad eftersom man börjar ställa högre krav och förstå att det krävs mer tid för att uppnå en högre kravbild.

Normalt sett (innan Corona) så är det endast de verksamheter som tidigare har önskat liknande åtgärder för att minska smittspridningen av vanlig influensa som efterfrågat detta.

Det är absolut en av de viktigaste åtgärderna; att det är städat och rent, just kravet på renhet ställs normalt sett inte på kontorsarbetsplatser som majoriteten av våra kunders arbetsplatser utgörs av.

Det som tidigare varit branschstandard räcker inte alltid längre

Kvaliteten och i det här fallet städkvaliteten är något som är extremt viktigt för oss, det är en del av det vi står för; hög kvalitet.

Inom vår bransch finns det något som kallas för INSTA-800 vilket är Nordisk branschstandard för städkvalitet som är det system som används för kvalitetskontroller.

Det här är nyckeltal som vi följer noga och det är en bra metod för att bedöma hur städningen uppfattas och kan ge oss en uppfattning av våra kunder tycker eftersom de nästan alltid är med på dem.

Det är dock en visuell bedömning eller okulär besiktning som blir subjektiv, det kanske inte spelar så stor roll om kunden är nöjd, kontrollens syfte är ju att se till att vi håller en hög kvalitet på städningen och att det är så det uppfattas av våra kunder.

Kvalitetskontrollen kan dock inte säga hur rent det är på ytor om vi pratar om smuts, bakterier osv. som inte är synligt för blotta ögat vilket den utökade städningen ska ta hand om samt även desinficering (desinfektion/sanering) såklart.

Det är inte konstigt att kundernas krav ökar, de vill ha säkra arbetsplatser och för det är inte alltid en visuell kontroll nog för att kunna ge dem svar på hur rent det är, för det behövs det särskilda mätverktyg.

Det är ingen ny metod, men tillämpningsområdet kontorsarbetsplatser är för oss nytt och vi tog även hjälp av en extern konsult för lämpliga nivåer och en validering av processen för desinfektion bland annat. Vi åkte till Frank Axelsson som vi hittade när vi gjorde research eftersom han sedan länge figurerat i olika artiklar om ATP-mätningar och som expert vid t.ex. upphandlingar av städmaskiner för att som tredje part ge sitt expertutlåtande.

ATP-mätning används främst inom verksamheter där det finns högre krav och standarder för städning och renhet, t.ex. sjukvård och livsmedelsproduktion.

Det görs genom att flera olika områden väljs ut och testas med en svabb som, sedan mäter hur mycket bakteriemat det finns; Ju högre ATP-värde, desto mer humanbiologiskt material finns det där bakterier trivs och kan växa - säger Frank Axelsson som arbetar med mätningar av bland annat vårdhygien.

Genom att kontinuerligt mäta renheten på olika kontaktytor och hålla nivåerna under rekommenderade nivåer för t.ex. en kontorsarbetsplats kan vi objektivt mäta hur rent det är samt om det påverkas när allt fler återgår till arbetsplatsen eller om det finns andra områden som bör göras rent oftare.

Olika sätt att göra det på

Inga medarbetare på arbetsplatsen, men successiv återgång till arbetsplatsen planeras.

1. Utför storstädning av lokalen om ni inte haft städning där under en längre tid och nollställ lokalen.

2. Anpassa städtimmarna så att de räcker för att städa och hålla rent dvs. främst osynlig smuts ev. bakterier och liknande på kontaktytor som vidrörs ofta.

Väldigt lite människor på arbetsplatsen - mindre att städa.

1. fördela timmar på att även hålla en hög hygienstandard genom att kontinuerligt rengöra kontaktytor som vidrörs ofta.

2. Alla anställda på arbetsplatsen får även egna kit (hygienkit), så att de kan torka av innan och efter sig vilket vi vet att många vill kunna göra.


Det börjar komma tillbaka många till arbetsplatsen - städningen och renligheten behöver anpassas för att fortsatt kunna hålla en hög hygienstandard.

1. Städning med utökade resurser för att hålla rent på kontaktytor.

2. Egna hygienkit till de anställda så att de kan torka av sin egen yta och desinficera, t.ex. sitt eget skrivbord.

Höga krav på städning, renhet och uppföljning av resultat.

1. Utökad städning och resurser för att hålla rent på kontaktytor.

2. Uppföljning och kontroll av städning med högre frekvens samt renhet genom objektiv mätning med mätverktyg.

3. Hygienkit för alla anställda för att de ska kunna torka av ytor själva om de känner sig osäkra.

Utöver det finns det en mängd olika varianter som vi arbetar utefter baserat på vilken typ av verksamhet som bedrivs: det kan röra sig om alltifrån split operations med desinfektion mellan skift, zonindelning osv., men åtgärderna ovan är något de allra flesta gör.

Dela denna artikel på Linkedin

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!