March 13, 2020
readtime
No items found.

Förebyggande åtgärder mot smitta (Covid-19)

Person tvättar sina händer med tvål och vatten för att förebygga Covid-19

Förebyggande åtgärder mot smitta

En av de absolut viktigaste åtgärderna för minskad smittspridning är att det är städat och rent, nu mer än någonsin är det något de flesta blivit vaksamma på. Vi sanerar idag på kort varsel vid bekräftade fall av Corona eller som en del av hur man hanterar smittorisken på arbetsplatsen, t.ex. desinficering mellan skift eller avslutade pass.

När vi får en förfrågan om att utföra sanering hos en ny kund brukar vi alltid fråga om det är städat och rent där vi ska utföra saneringen och förklara att vi kan desinficera även om det är smutsigt, medlet vi använder avdödar Coronaviruset efter ca 30 sekunders kontakttid, men om lokalen var smutsig innan kommer den att vara lika smutsig efter.

Det är egentligen ingenting som är konstigt, en hög hygienstandard förebygger även annan smitta och en viktig anledning till att vi städar och gör rent arbetsplatser överhuvudtaget är för att arbetsplatsen ska vara hälsosam.

Förutom policys och riktlinjer, som kan vara väldigt specifika beroende på verksamhet eller om de kommer från ett huvudkontor i ett annat land eller liknande, så finns det en rad åtgärder som är några enkla tips på hur man kan arbeta förebyggande med att minska smittorisken på arbetsplatsen.

Städat och rent

God hygienisk standard är en del av god kvalitet i vård och omsorg, vilket anges som ett specificerat krav i hälso- och sjukvårdslagen. Städning minskar mängden smuts och mikroorganismer i miljön och är tillsammans med basala hygienrutiner och punktdesinfektion grundläggande för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning vilket går att läsa i vårdhandboken.

På XLNT Workplace har vi erfarenhet av städning och sanering inom vården där desinficering ofta är en del av de dagliga städrutinerna just för att förebygga smittspridning, men en grundförutsättning är alltid att det är städat och rent vilket även gäller på någon annan plats där man vill minska risken för smittspridning t.ex. kontorsarbetsplatsen.

I normala tider brukar storstädning utföras ett par gånger året på kontorsarbetsplatsen för att nollställa lokalen till så bra skick som möjligt, då ingår flera moment som inte ingår vid vardaglig städning, om det var länge sedan storstädning utfördes och särskilt om ni även funderar på att sanera lokalen är vårt tips att ni utför en storstädning som gör rent på djupet.

Underlätta att hygienrutiner följs

För att så många som möjligt ska efterleva en god hygienisk standard är det viktigt att göra det så enkelt som möjligt, så att det blir en del av den dagliga rutinen.
När hygienartiklar som handsprit, ytdesinfektion m.m. köps in är det bra att tänka till för att kunna se till att det är så enkelt som möjligt för alla på arbetsplatsen att kunna efterleva en god hygienstandard.

Se till att sätta upp information så att det är enkelt för alla, medarbetare och besökare att veta vad som är viktigt, det står ofta "Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer" vart man än går idag, men det är inte lika ofta det står vad det är för rekommendationer som följs och vad som görs för att det skall vara enkelt att efterleva de rekommendationerna.

Ett tips är att inte bara informera om att "Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer" utan vad som det innebär specifikt för den verksamhet som berörs och vilka specifika åtgärder/rekommendationer det är som man följer.

Dela denna artikel på Linkedin

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!