September 3, 2021
readtime
No items found.

Smittspridning på arbetsplatsen - sanering och desinfektion

Två pumpflaskor med grön såpa som du kan använda för att tvätta dina händer

Sanering och desinfektion på arbetsplatsen

Enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska risker på arbetsplatsen prioriteras enligt åtgärdstrappan det betyder att åtgärder för att minska risker ska göras i följande prioritetsordning:

I första hand: eliminera risken.

I andra hand: begränsa risken.

I sista hand: skydda arbetstagarna mot risken genom att använda personlig skyddsutrustning.

Vid ett konstaterat eller misstänkt fall av Covid-19 på arbetsplatsen ska man ta bort risken vilket vi då gör genom att sanera och desinficera arbetsplatsen.

Vår metod för att ta bort viruset görs med hjälp av elekrostatiska trycksprutor samt ett high-level desinfektionsmedel utvecklat i Sverige som är kliniskt testat och verkar efter 30 sekunders kontakttid.

High-level desinfektion innebär en bevisad maximal antimikrobiell effekt mot hela det mikrobiella spektrumet. Från några av de allra dödligaste mikroorganismerna till mer vanligt förekommande virus och bakterier.

LifeClean har bevisad effekt mot bland annat:

Sporer som Clostridium difficile och Bacillus subtilis

Virus som SARS-CoV-2 (covid-19), EHV, Norovirus och Calici (vinterkräksjukan)

Bakterier som E. coli, Salmonella och Listeria

Svampar som Candida albicans och Aspergillus brasiliensis (svartmögel)

Eliminerar biofilm

Effektiv även mot multiresistenta bakterier som MRSA och Acinetobacter

Förhindrar ytterligare resistensutveckling genom att förhindra proteinbildning och RNA-formation och inaktivera DNA och DNA-reproduktion – med LifeClean finns ingen risk för utveckling av resistens.

Den breda effekten kombinerat med att det är miljöanpassat och ej klassificeras som skadligt för vare sig användare eller miljö gör det till ett väldigt bra val för oss som är ett hållbart företag som även är Svanenmärkt och rapporterar in vår kemikalieförbrukning varje år.

Vår metod för att sanera och desinficera är väldigt anpassad för maximal effekt samtidigt som det ska vara hållbart och inte får vara farligt för våra, eller era anställda.

Den breda effekten kombinerat med att det förhindrar ytterligare resistensutveckling genom att förhindra proteinbildning och RNA-formation och inaktivera DNA och DNA-reproduktion gör att vi får bort mer än bara Coronaviruset utan även andra sjukdomar.

Hur saneras arbetsplatsen?

Arbetsplatsen saneras med elektrostatiska trycksprutor eftersom det gör att vi kan komma åt svåråtkomliga ytor och sanera lokalen snabbare och med mindre medel, eftersom medlet inte är farligt går det att ta lokalen i bruk strax efter att desinficeringen utförts.

Det betyder att vi sparar tid och medel vilket gör att vi kan hålla ned kostnaden för utförandet samtidigt som lokalen snart kan tas i bruk igen eftersom det inte krävs någon karenstid.

Vi brukar dock rekommendera att lokalen vädras eftersom det finns de som är känsliga för dofter, några känner av det och några känner inte av det alls (vår lokal desinficeras regelbundet), så vår rekommendation för att vara på den säkra sidan är att vädra om det går.

När ska vi sanera?

Vid konstaterat eller misstänkt fall av Covid-19 på arbetsplatsen rekommenderar vi alltid att sanering utförs, det är även så vi tolkar Arbetsmiljölagen.

Många väljer även att sanera mellan skift eller shift operations, vissa har zonindelning, vissa desinficerar lokalen regelbundet, det beror lite på hur kravbilden ser ut.

Vi är inte kund hos er, kan ni sanera hos oss?

Ja det kan vi förmodligen, men där det inte är städat och rent rekommenderar vi alltid att en storstädning utförs eftersom vi annars desinficerar en smutsig lokal vilket vissserligen tar bort virus och bakterier, men en lokal som inte håller en hög nivå på städningen har helt enkelt inte de bästa förutsättningarna efter utförd desinficering.

Givetvis kan er städfirma göra detta, men var det inte rent innan gör vi gärna det i samband med det för att ni ska få en bra helhetsuppfattning om det jobb som utförts av oss.

Kan man kontrollera eller mäta efter desinficering?

Ja det kan vi göra och det är också därför vi rekommenderar att en nollställning utförs i samband med detta om nivån på städningen inte var tillräckligt hög innan, det vi mäter då är ATP, med mätverktyg utförd av utbildad personal.

Information från Hygiene Diagnostics

Ur ett hygien- och rengöringsperspektiv är det av stort värde att objektivt kunna mäta ATP från ytor eller i vattenprover. Visuella kontroller är mer eller mindre subjektiva och ögonen kan inte heller påvisa om det finns osynlig kontaminering.

Genom att mäta ATP går det att kontrollera rengöring på några få sekunder. Jämförbara mikrobiologiska analyser av t.ex. totalantal aeroba mikroorganismer kräver många timmar eller dagar. ATP-mätning används därför t.ex. vid egenkontroller inom livsmedelshantering och sjukvård där det finns behov av snabba åtgärder och feedback.

ATP i ett prov är proportionellt mot mängden biomassa. Det som vi förknippar med smuts och mikrobiell kontaminering. Låga ATP-värden innebär att det finns lite "bakteriemat" och att rengöringen fungerar effektivt. Är det tvärtom, dvs. höga ATP-värden, då ökar riskerna för tillväxt och smittspridning. Var ATP-gränserna för godkänt resultat skall sättas beror på verksamhet och vilka krav som ställs på hygienen.
Dela denna artikel på Linkedin