March 29, 2023
readtime
No items found.

Så förbättrar storstädning er arbetsmiljö, hälsa & produktivitet

För många kommer det nog inte som någon direkt överraskning att arbetsmiljön och i förlängningen hälsan och det allmänna välmåendet påverkas av hur ren och välstädad arbetsplatsen är. Däremot är det kanske inte lika glasklart hur detta samband ser ut. Därför blickar vi här bortom det vedertagna och ger er några konkreta punkter till varför det är en bra idé att investera i en ren och fräsch arbetsmiljö.

Macbook Air placerad på ett nyligen städat långsmalt bord utmed ett stort fönster med utsikt över skyline.

Minskad stress 

Forskning tyder på att rena kontor och arbetsplatser kan hjälpa till att minska den allmänna stressen på jobbet. I en studie som undersökte hur renhet på arbetsplatsen påverkar produktiviteten och välbefinnandet hos anställda kunde man påvisa att renhet har en betydande roll för medarbetarnas mentala hälsa. Studien konstaterar att ju renare man upplever sin arbetsplats att vara desto mindre stressad och irriterad känner man sig. Dessutom ökade även de undersökta personernas nivåer av lycka och tillfredsställelse på jobbet med en renare arbetsplats.

Ökad trivsel

En ren och organiserad arbetsplats kan bidra till att öka trivseln bland medarbetarna. En studie publicerad i "Journal of Environmental Psychology" visade att en ren och organiserad arbetsplats bidrog till ökad trivsel bland medarbetarna, vilket i sin tur ledde till ökad produktivitet. Dessutom tyder forskning på att anställda som upplever sin arbetsplats som ren och välskött är mer benägna att känna sig nöjda med sitt jobb och därmed mindre benägna att söka sig till nya jobb. Att investera i en ren och fräsch arbetsmiljö behöver alltså inte bara en investering i det direkta och omedelbara utan också i det framtida och långsiktiga med en lägre personalomsättning som potentiell följd.

{{läsmer-huvudtjänst}}

Minskad sjukfrånvaro

Det låter kanske självklart, men rena arbetsmiljöer minskar ju också risken för att sjukdomar och infektioner uppstår eller sprids på arbetsplatser. Att investera i ren kontorsmiljö kan därför ses som en investering i era medarbetares fysiska hälsa. Flera studier har nämligen visat att anställda som arbetar på renare arbetsplatser rapporterar lägre nivåer av sjukdomar och hälsoproblem. Det finns alltså ett direkt samband mellan arbetsmiljöns renlighetsgrad och sjukfrånvaro, där renare arbetsmiljöer i regel leder till minskad sjukfrånvaro bland medarbetare.

Förbättrad luftkvalitet

En noggrann storstädning kan dessutom bidra till att förbättra luftkvaliteten på arbetsplatsen genom att avlägsna damm, pollen och andra föroreningar som kan finnas i luften. Med förbättrad luftkvalitet kan också produktiviteten öka. Det visar en studie publicerad i "Indoor Air", där forskarna kunde påvisa att en förbättrad luftkvalitet ledde till ökad produktivitet bland medarbetarna.

Ökad produktivitet som gemensam följd

Gemensamt för samtliga ovan punkter är att de alla indirekt förhöjer produktiviteten. Med andra ord leder inte bara en investering i en ren och fräsch arbetsmiljö till bättre förutsättningar för att dina medarbetares fysiska och mentala hälsa ska förbättras utan det skapar också bättre förutsättningar för att din verksamhet ska bli mer produktiv. För när medarbetarna mår bra kommer dem med största sannolikhet också prestera bättre. Med kvalitativ kontors- och storstädning mår vi alltså generellt sett lite bättre på jobbet och blir mer produktiva i vårt arbete. Det kallar vi en win-win.

{{kontakt}}

Källor:

Fisk, W. J., Rosenfeld, A. H. (1997). Estimates of improved productivity and health from better indoor environments. Indoor Air, 7(3), 158-172.

Horrevorts, M., Van Ophem, J. and Terpstra, P. (2018), "Impact of cleanliness on the productivity of employees", Facilities, Vol. 36 No. 9/10, pp. 442-459.

LaMontagne, A. D., Keegel, T., Louie, A. M., Ostry, A., Landsbergis, P. A. (2007). A systematic review of the job-stress intervention evaluation literature, 1990-2005. International Journal of Occupational and Environmental Health, 13(3), 268-280.

Lundqvist, P. Jelmer, J. (2016). Cleanliness and Maintenance of the Workplace Environment and their Relation to the Absenteeism of Employees. Journal of Occupational Health, 58(2), 216-223. 

Thatcher, A., Liu, Y., Brown, D. K. (2014). The impact of the physical environment on depressive symptoms of older residents living in care homes: A mixed methods study. Journal of Environmental Psychology, 40, 96-105.

Förbättra er arbetsmiljö & höj trivseln med svanenmärkt Storstädning
Läs mer
Är ni i behov av hållbar och effektiv Storstädning?
Kontakta oss
Dela denna artikel på Linkedin

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!