June 12, 2020
readtime
No items found.

Så tolkar du avfallsförordningen - guide till korrekt avfallshantering

Sedan den 1 augusti 2020 gäller en ny avfallsförordning. Den största förändringen med den nya förordningen handlade framförallt om att fler blev antecknings- och rapporteringsskyldiga. Man uppskattade att cirka en miljon svenska företag berördes. För att ta reda på om ni är berörda och för att skapa er en översikt över avfallsfördningen summerar vi här de mest centrala delarna.

Återvinningsstation i pastellfärger

Först och främst vill vi vara transparenta med att målet med denna artikel inte är att gå igenom avfallsförordningen i detalj, utan snarare att lyfta ut vad vi anser är de viktigaste delarna för att kunna bilda sig en översikt. För att läsa avfallsförordningen i sin helhet hänvisar vi er hit.

Vilket typ av avfall omfattas av avfallsförordningen?

Det är väldigt många olika typer av avfall som omfattas, men för att inte skriva en hel bok vill vi istället lista de produkter som kan innehålla farligt avfall och som de flesta verksamheter använder sig av.

Några exempel på produkter som kan innehålla farligt avfall:

 • Batterier
 • Elprodukter
 • Armaturer 
 • Impregnerat trä 
 • Lösningsmedel

Dessa produkter återfinns ju i nästan alla verksamheter, vilket betyder att de flesta verksamheter på ett eller annat sätt kan omfattas av förordningen och därmed vara antecknings- och rapporteringsskyldiga. I de fall ni är rapporteringsskyldiga ställer det också högre krav på administrationen, där det kan bli viktigt för att ta fram tydliga rutiner och policies för effektiv administrering av er avfallshantering.

Samtidigt behöver produkterna inte alls innehålla farligt avfall, vilket skulle betyda att ni är helt opåverkade av den nya avfallsförordningen. Men, vad som står klart är att det är viktigt att se över sitt avfall för att ta reda om just era produkter klassas som farligt avfall eller inte.

Hur vet jag vilka produkter som klassas som farligt avfall?

För att veta vilka av era produkter som klassas som farligt avfall är vårt bästa tips att fråga er inköpsorganisation och era leverantörer, då detta framgår av produktens säkerhetsdatablad, som ska innehålla information om produktens farliga egenskaper.

Uppgifter om avfallskod finns i säkerhetsdatabladets avsnitt 13. I avfallsförordningens (2020:614) bilaga 3 finns avfallskoder för samtliga klassade avfallstyper, och där alla typer av avfall markerade med en asterisk (*) är att betrakta som farligt avfall.

Vilka uppgifter ska antecknas?

Vad som ska antecknas beror på vilken roll du har i avfallskedjan. Exempelvis ska en avfallsproducents anteckningar innehålla följande uppgifter per avfallstyp:

 1. Var avfallet producerats
 2. Datum för borttransport
 3. Transportsätt
 4. Vem som ska transportera bort avfallet
 5. Avfallets vikt i kilogram, och
 6. Den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Mer finns att läsa om detta i Avfallsförordningen (2020:614).

{{läsmer-huvudtjänst}}

När ska man anteckna och när ska man rapportera?

Återigen hänvisas du till dokumentet gällande avfallsförordningen och din roll i avfallskedjan, men tumregeln är att anteckningen ska föras innan transporten påbörjas. För rapportering till avfallsregistret gäller att den ska ske senast två arbetsdagar efter du förde din anteckning.


Innebär det att jag ska anteckna varje gång det uppstår farligt avfall uppstår i min verksamhet, t.ex. när lysrör skall bytas ut?

Nej, anteckningsskyldigheten innebär att anteckning skall föras när det är dags att transportera bort det farliga avfallet, men senast innan transporten påbörjas. Du behöver alltså inte anteckna varje gång din verksamhet ger upphov till farligt avfall.


Hur vet jag om jag är avfallsproducent och gäller avfallsförordningen även för verksamheter som producerar väldigt litet farligt avfall?

Kort och gott, om farligt avfall uppstår i din verksamhet är du avfallsproducent. Alla verksamheter i vilka det uppkommer eller som hanterar farligt avfall omfattas av kravet på att föra anteckningar om det farliga avfallet och rapportera till avfallsregistret. Det finns inga nedre gränser i fråga om till exempel mängden avfall eller storlek på verksamheten.


Vilken paragraf omfattar lagring av farligt avfall?

Den som bedriver verksamhet med lagring av farligt avfall som ett led i insamlingen av avfallet ska föra anteckningar som insamlare enligt 6 kap. 3 § i avfallsförordningen (2020:614).

Lagring som sker innan avfallet överlämnats till en verksamhet där det på något sätt ska behandlas, betraktas som ett led i insamlingen av avfallet. När avfallet lämnats till en verksamhet som ska behandla avfallet utgör lagringen i den verksamheten ett behandlingsförfarande.

{{kontakt}}


Sammanfattning Avfallsförordningen

Avfallsförordningen uppskattas beröra 1 miljon svenska företag, där den utökade antecknings- och rapporteringsskyldigheten leder till säkrare avfallshantering men också till mer administrativt arbete.  

Viktigt att komma ihåg är att verksamheten först blir antecknings- och rapporteringsskyldig när avfall skall transporteras. Samtidigt finns det ingen undre gräns för farligt avfall, utan uppstår det farligt avfall i din verksamhet är du också att betrakta som en avfallsproducent med antecknings- och rapporteringsskyldighet. För att ta reda på om ni är avfallsproducenter är vår bästa rekommendation att kontakta era leverantörer.

Hur jobbar vi med avfallshantering & återvinning?

På XLNT Workplace erbjuder vi hållbara återvinningslösningar med fossilfria transporter som är märkta med Bra Miljöval. Vi har stor erfarenhet av avfallshantering och om det så handlar om bortforsling av skräp, grovsopor eller hantering av sekretessbelagt material eller farligt avfall har vi kompetensen som krävs för att hjälpa just er.

Hör av er, så tar vi det där ifrån.

Vi erbjuder hållbara återvinningslösningar med fossilfria transporter märkta med Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen.
Läs mer
Hjälp med er avfallshanteringen eller återvinningen? Vi erbjuder snabb hämtning av grovsopor och avfall inom 24 h efter kontakt.
Kontakta oss
Dela denna artikel på Linkedin

Läs fler artiklar

om

Återvinning

Just nu finns det inte fler artiklar kring detta område.

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!