May 2, 2023
readtime
No items found.

Kaffe är gott i dubbel bemärkelse: 5 fördelar med kaffe på jobbet

Kaffe är inte känt som det svarta guldet för intet. För många av oss är det en absolut essentiell del av livet, en kärlek som är svår att beskriva ord. Men det finns faktiskt också några konkreta fördelar med att dricka kaffe på jobbet. Med hjälp av forskningen listar vi 5 anledningar till varför kaffe på jobbet är en god idé, i dubbel bemärkelse.

Två glada kollegor har roligt och dricker kaffe

Många kan nog skriva under på att en arbetsdag inte är en arbetsdag förrän den första kannan är bryggd och den första koppen är uppdrucken. Eller att en lunch är inte lunch, utan det tillhörande kaffet på maten. Eller att en paus inte är komplett utan att ordet kaffe adderas före den första stavelsen. Ja, det är ingen nyhet att vi svenskar gillar att dricka kaffe. Mycket kaffe. Men hur mycket är mycket?

Hur mycket kaffe dricker vi i Sverige 2023?

Enligt world population review konsumerar konsumerar vi i Sverige cirka 8,2 kilo kaffe per person och år, vilket motsvarar ungefär tre koppar per dag. Det placerar oss på en sjätteplats på listan över de mest kaffedrickande länderna i världen. Först på listan hittar vi våra grannar i öst, Finland som konsumerar cirka 12 kg per person. Mellan oss och Finland hittar vi Norge, Island, Danmark och Nederländerna. 

Men nog med statistik, låt istället titta på vilka fördelar som finns med att dricka kaffe, och varför vi bör dricka kaffe på jobbet.

{{läsmer-huvudtjänst}}

5 anledningar till att dricka kaffe på jobbet

1. Kaffe ökar energinivåerna

Kaffe, eller närmare bestämt koffeinet som finns i kaffe, är ju kanske framförallt känt som energiboost. Genom att dricka kaffe kan du alltså få den där extra kicken som ibland behövs för att ta itu med arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt. Den uppiggande effekten på hjärnan kan dessutom hjälpa till att förbättra din koncentration. En studie i tidskriften Psychopharmacology fann att koffein ökade uppmärksamheten och koncentrationen hos försökspersoner som utförde uppgifter som krävde koncentration och noggrannhet. Forskarna noterade också att koffein minskade risken för att personerna i studien skulle begå misstag.

2. Kaffe förbättrar ditt humör

Kaffe kan också ha en positiv inverkan på ditt humör, vilket kan göra att du känner dig mer motiverad och engagerad på jobbet. Till exempel så visade en studie från Harvard School of Public Health att kvinnor som drack fyra eller fler koppar kaffe per dag hade en lägre risk för depression jämfört med de som inte drack kaffe alls. En annan studie från University of Washington fann att koffein kunde hjälpa till att minska ångestnivåerna. Samtidigt påpekar båda studierna att kaffe inte ska ses som någon mirakeldryck mot depression eller ångest, men att det finns indikationer på att koffein kan ha en positiv effekt på humöret för vissa människor.

3. Kaffe främjar sociala interaktioner positiva arbetsmiljöer

Kaffe kan fungera som ett sorts socialt glidmedel och kan ses som en katalysator för socialt umgänge. Vi vet ju alla hur skönt det kan vara att ta en paus i arbetet och sluta upp runt en kopp kaffe och hur det kan bidra till en mer positiv arbetsmiljö. Faktum är att en annan studie, publicerad i Journal of Psychopharmacology, som undersökte kopplingen mellan koffein och social interaktion på arbetsplatsen fann att de personer som drack kaffe på jobbet rapporterade högre nivåer av social interaktion än de som inte drack kaffe. En annan studie, publicerad i tidskriften Occupational Medicine, visade att arbetsplatser som tillhandahöll gratis kaffe hade en högre grad av personalnöjdhet och lägre personalomsättning jämfört med arbetsplatser som inte gjorde det. Så en kopp kaffe är, som vi ju alla vet, så mycket mer än bara en dryck - den kan till och med vara en del av pusslet till att främja sociala interaktioner och skapa positiva arbetsmiljöer.

4. Kaffe kan minska risken för sjukdomar

Kaffe har visat sig ha flera hälsofördelar. En omfattande studie i tidskriften Circulation visade att måttligt kaffedrickande var kopplat till en lägre risk för hjärtsjukdomar. En annan studie visade att regelbundet kaffedrickande var kopplat till en lägre risk för diabetes typ 2.  

Så man kan dricka sig frisk? Nja, tyvärr är det väl inte riktigt så enkelt. Men kaffedrickande kan åtminstone vara ett av alla andra sätt som du kan hålla dig frisk på. 

5. Kaffe kan förbättra din kreativitet

Kaffe kan också hjälpa till att öka kreativiteten, vilket ju kan vara särskilt användbart på jobbet. Exempelvis nämner studien “Cognitive enhancement through caffeine: A systematic review and meta-analysis” (2017) att koffein bland annat kan öka uppmärksamhetsförmågan, reaktionsförmågan, förbättra arbetsminnet och hjälpa till att öka kreativiteten. Detta kan ju av ganska självförklarande i sin tur öka din produktivitet och effektivitet på jobbet.

Slutligen, kanske det åter är värt att poängtera att koffein kan ha olika effekter på olika människor och att sambanden som beskrivs i studierna inte är särskilt linjära. Du kan med andra ord (tyvärr) inte höja effekterna genom att dricka fler koppar kaffe, utan för mycket koffein kan i stället slå över och få negativa negativa effekter på hälsan. Så vi säger som de brukar säga i slutet av reklamfilmerna:  drink responsibly.

Källor:

Buelow, M. T., et al. (2017). The influence of office coffee service participation on daily coffee consumption and alertness. Occupational Medicine, 67(7), 535-541.

Broderick, P., Benjamin, A. B., & Lafranchise, C. (2005). Caffeine and psychiatric symptoms: a review. Journal of Okla State Med Assoc, 98(12), 538-542.

Ding, M., et al. (2015). Association of coffee consumption with total and cause-specific mortality in three large prospective cohorts. Circulation, 132(24), 2305-2315.

Gunter, M. J., et al. (2017). Coffee drinking and mortality in 10 European countries: A multinational cohort study. Annals of Internal Medicine, 167(4), 236-247.

Hameleers, P. A. G., Van Boxtel, G. J. M., & Hogervorst, E. J. (2017). Cognitive enhancement through caffeine: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and biobehavioral reviews, 80, 1-12

Haskell, C. F., Kennedy, D. O., Wesnes, K. A., & Scholey, A. B. (2005). Cognitive and mood improvements of caffeine in habitual consumers and habitual non-consumers of caffeine. Psychopharmacology, 179(4).

Lucas, M., Mirzaei, F., O'Reilly, É. J., Pan, A., Willett, W. C., & Okereke, O. I. (2011). Coffee, caffeine, and risk of depression among women. Archives of internal medicine, 171(17), 1571-1578.

Myers, E. A., et al. (2017). The relationship between caffeine consumption and social interaction in a non-clinical population. Journal of Psychopharmacology, 31(4), 473-481.

Drick gott kaffe med gott samvete
Läs mer
Vi levererar kaffelösningar för alla företag och behov
Kontakta oss
Dela denna artikel på Linkedin

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!