May 29, 2023
readtime
No items found.

Hur mjuka FM-tjänster omdefinierar Facility Management

Facility Management (eller den svenska översättningen av ordet; fastighetsförvaltning eller anläggningsförvaltning) har traditionellt sett betraktats som en disciplin fokuserad på underhåll och förvaltning av fysiska tillgångar, inklusive byggnader, utrustning och infrastruktur. Den moderna arbetsplatsen har dock utvecklats, och med förväntningarna och kraven från anställda, kunder och andra intressenter. Som ett resultat har fokus skiftat mot mjuka tjänster, som prioriterar människor och deras upplevelser. Denna artikel utforskar hur mjuka tjänster omdefinierar Facility Management och varför de blir allt viktigare för att skapa den bästa arbetsplatsupplevelsen.

två kontorsbyggnader med växtbeklädd, grön fasad

Definition av mjuka tjänster inom Facility Management

Mjuka tjänster avser de icke-tekniska aspekterna av fastighetsförvaltning och fokuserar främst på att förbättra arbetsmiljön och förbättra den övergripande upplevelsen för anställda och besökare. 

Dessa tjänster kan innefatta städning, säkerhet, catering, avfallshantering och andra servicetjänster såsom reception och posthantering. Även om dessa tjänster kanske inte verkar vara direkt kopplade till kärnverksamheten, spelar de en avgörande roll för att forma arbetsplatsupplevelsen, främja anställdas välbefinnande och skapa en positiv företagskultur.

Fördelarna med att fokusera på mjuka tjänster

Det finns flera fördelar med att fokusera på mjuka tjänster inom Facility Management, inklusive:

1. Employee experience:

En väl underhållen och trivsam arbetsplats kan påverka anställdas upplevelse av arbetsplatsen avsevärt, vilket leder till högre produktivitet, lägre personalomsättning och en mer positiv arbetsmiljö.

2. Förbättrar arbetsplatsens effektivitet:

Effektiva mjuka tjänster, såsom catering och städning, kan bidra till en smidigt fungerande arbetsplats, minimera störningar och låta anställda fokusera på sina kärnuppgifter.

3. Starkare employer brand:

En ren, säker, välorganiserad och för verksamheten anpassad arbetsplats återspeglas positivt på ett företags varumärke, vilket hjälper till att attrahera och behålla talang och klienter.

4. Kostnadsbesparingar:

Genom att outsourca mjuka tjänster till ett specialiserat och nischat företag specialiserat på arbetsplatser och mjuka tjänster kan företag minska sina overheadkostnader och fokusera sina resurser på kärnverksamheten.

{{läsmer-huvudtjänst}}

Hur mjuka tjänster förbättrar arbetsplatsupplevelsen

Mjuka tjänster spelar en viktig roll för att skapa en positiv arbetsplatsupplevelse, vilket kan påverka anställdas engagemang, motivation och övergripande upplevelse av arbetsplatsen. Några sätt som mjuka tjänster förbättrar arbetsplatsupplevelsen inkluderar:

1. Rena och välskötta utrymmen:

Regelbunden städning och underhåll säkerställer att arbetsplatsen förblir hygienisk, vilket minskar risken för sjukdom och främjar en hälsosam miljö.

2. Säkerhet och trygghet:

Säkerhetstjänster ger trygghet för anställda och besökare, vilket skapar en känsla av tillit och välbefinnande.

3. Personliga tjänster:

Skräddarsydda mjuka tjänster, såsom catering och receptionstjänster, kan anpassas efter individuella preferenser och behov, vilket skapar en mer välkomnande och inkluderande miljö.

Teknikens roll i mjuka tjänster

Teknik spelar en allt viktigare roll i leveransen av mjuka tjänster. Innovationer som IoT-enheter, smarta sensorer och mobilapplikationer kan effektivisera processer, förbättra effektiviteten och förbättra kommunikationen. Till exempel kan smarta städlösningar övervaka användningsmönster och justera scheman därefter, vilket säkerställer att städresurser används där de behövs mest. På samma sätt kan appar och plattformar underlätta kommunikation mellan anställda och tjänsteleverantörer, vilket möjliggör mer lyhörda och personliga tjänster. Vi utvärderar ständigt ny teknik med syftet att förstå om det kan hjälpa oss att förbättra kundupplevelsen, vad vi funnit är att kommunikationen ofta brister, antingen är det långa led till beslutsfattande inom organisationen vilket leder till att kunden får lida pga av långa ledtider. Mycket av den teknik vi har implementerat har som syfte att göra det enklare för våra kunder att interagera med oss på det sätt de föredrar om det så är Slack, Teams eller integrering mot system som våra kunder redan använder idag, utgångspunkten är att vi ska förenkla våra kunders vardag med praktiska lösningar.

Framtiden för Facility Management: Ett skifte mot mjuka tjänster

I takt med att företag fortsätter att inse värdet av mjuka tjänster för att skapa en positiv arbetsplatsupplevelse kommer det sannolikt att ske en ökande förskjutning mot att prioritera dessa tjänster inom arbetsplatsstrategier. Genom att fokusera på de människocentrerade aspekterna av arbetsplatsen kan organisationer skapa en mer engagerande och stöttande arbetsmiljö, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet, ökad tillfredsställelse med arbetsplatsen och affärsframgång.

{{kontakt}}

Slutsats

Den ökande betoningen på mjuka tjänster inom facility management belyser vikten av att skapa en positiv arbetsplatsupplevelse som stöder anställdas välbefinnande och främjar en stark företagskultur. Genom att prioritera mjuka tjänster och använda teknik för att förbättra effektiviteten och anpassningen kan företag omdefiniera sina krav till nischade aktörer för att skapa en arbetsplats som verkligen är anpassad till sina anställdas behov.

Referenser:

Improved employee satisfaction and workplace efficiency

Gensler Research Institute. (2020). The Workplace Survey: U.S. Report. Retrieved from https://www.gensler.com/research-insight/workplace-surveys/us-2020

Enhanced brand reputation

Leesman. (2019). The Employee Experience: How Workspace Design Affects Employee Brand Perception. Retrieved from https://www.leesmanindex.com/the-employee-experience-how-workspace-design-affects-employee-brand-perception/

Cost savings through outsourcing soft services

Deloitte. (2018). Global Outsourcing Survey. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/strategy/us-global-outsourcing-survey.pdf

The role of technology in soft services

International Facility Management Association (IFMA). (2017). Raising the Bar: From Operational Excellence to Strategic Impact in FM. Retrieved from https://www.ifma.org/docs/default-source/1-ifma-documents/publications/ifma-raisethebar-report.pdf?sfvrsn=2

The shift towards soft services in facility management

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). (2019). Top 10 Global Corporate Real Estate Trends. Retrieved from https://www.us.jll.com/content/dam/jll-com/documents/pdf/research/jll-top-10-global-cre-trends-2019.pdf

Samla alla mjuka FM-tjänster i ett avtal. Endast 6 månaders uppsägningstid.
Läs mer
Söker ni hållbara FM-tjänster? Vi leverar skräddarsydda tjänster anpassade efter er verksamhet.
Kontakta oss
Dela denna artikel på Linkedin

Läs fler artiklar

om

Just nu finns det inte fler artiklar kring detta område.

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!