May 30, 2023
readtime
No items found.

Arbetspreferenser & utmaningar med aktivitetsbaserade kontor

Skiftet till distansarbete på grund av den globala pandemin har lett till en betydande förändring i hur människor arbetar. Många anställda har upptäckt fördelarna med att arbeta hemifrån och har utvecklat preferenser för vilken typ av arbete de hellre utför hemifrån. När företag överväger att byta till aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt är det viktigt att förstå sambandet mellan arbetspreferenser hemifrån och de potentiella nackdelarna med denna kontorslayout. Denna artikel kommer att utforska vilka typer av uppgifter människor föredrar att göra hemifrån, utmaningarna aktivitetsbaserade kontor kan innebära för fokusarbete och andra situationer som visar på samband mellan detta och de anställdas återkomst till kontoret.

hemmakontor med skrivbord, dator, skrivbordslampa, bokhyllor & växter för distansarbete

Distansarbetsboomen och arbetspreferenser hemifrån

Den globala pandemin påskyndade införandet av distansarbete, vilket tvingade organisationer att snabbt anpassa sig till nya sätt att arbeta. När anställda spenderade mer tid på att arbeta hemifrån började de identifiera vilka typer av uppgifter de föredrog att utföra hemifrån. En studie från Gartner (2020) visade att 74% av anställda var mer produktiva när de arbetade hemifrån och 80% rapporterade bättre balans mellan arbete och fritid.

Typer av uppgifter människor föredrar att göra hemifrån

Forskning har visat att anställda ofta föredrar att utföra uppgifter som kräver djup koncentration och fokus hemifrån. Dessa uppgifter kan inkludera att skriva, koda, designa eller analysera data. Den tysta miljön och bristen på distraktioner i en hemmiljö kan erbjuda idealiska förutsättningarna för att utföra dessa typer av uppgifter effektivt (Kniffin et al., 2021).

{{läsmer-huvudtjänst}}

De potentiella nackdelarna med aktivitetsbaserade kontor för fokuserat arbete

Även om aktivitetsbaserade kontor kan erbjuda flexibilitet och uppmuntra till samarbete, kan de presentera utmaningar för anställda som behöver utföra fokuserat arbete. Buller och distraktioner är vanliga i dessa miljöer, vilket kan göra det svårt för anställda att koncentrera sig på komplexa uppgifter (Wohlers & Hertel, 2017). Dessutom kan bristen på personligt utrymme och tilldelade skrivbord leda till att vissa anställda känner sig mindre bekväma eller mindre benägna att komma in i produktiva arbetsrutiner.

Hur aktivitetsbaserade kontor kan påverka anställdas återkomst till kontoret

När organisationer börjar överväga att ta tillbaka anställda till kontoret är det viktigt att förstå att vissa anställda kan vara tveksamma att återvända till aktivitetsbaserade kontorsmiljöer. 

Anställda som vant sig vid att utföra fokuserat arbete hemifrån kan finna övergången tillbaka till en mer öppen och samarbetsinriktad miljö utmanande. Att erbjuda anställda ett val mellan aktivitetsbaserade kontor och arbete hemifrån kan underlätta denna övergång och säkerställa att anställda förblir produktiva och nöjda med sin arbetsmiljö.

Balansera aktivitetsbaserade kontor med distansarbetsmöjligheter

Organisationer som vill införa aktivitetsbaserade kontor bör noggrant överväga preferenserna och behoven hos sina anställda. Att erbjuda en balans mellan aktivitetsbaserade kontorsutrymmen och distansarbetsmöjligheter kan hjälpa organisationer att möta de olika behoven hos sin arbetsstyrka. Detta tillvägagångssätt låter anställda välja den arbetsmiljö som bäst passar deras uppgifter och personliga preferenser, vilket säkerställer att de kan förbli produktiva och engagerade.

{{kontakt}}

Slutsats

När organisationer ska navigera mellan olika sätt att arbeta i den post-pandemiska arbetsplatsen är det viktigt att förstå sambandet mellan arbetspreferenser hemifrån och aktivitetsbaserade kontor. Genom att känna till vilka typer av uppgifter anställda föredrar att utföra hemifrån och de potentiella nackdelarna med aktivitetsbaserade kontor för till exempel fokuserat arbete kan organisationer skapa en arbetsmiljö som stöttar de anställdas produktivitet och välbefinnande.

Referenser

  • A., Bapuji, H., Bhave, D. P., Choi, V. K., Creary, S. J., Demerouti, E., Flynn, F. J., Gelfand, M. J., Greer, L. L., Johns, G., Kesebir, S., Klein, P. G., Lee, S. Y., Ozcelik, H., Petriglieri, J. L., Rothbard, N. P., Rudolph, C. W., Shaw, J. D., Sirola, N., Wanberg, C. R., Whillans, A., Wilmot, M. P., & Vugt, M. V. (2021). COVID-19 och arbetsplatsen: Implikationer, problem och insikter för framtida forskning och åtgärder. American Psychologist, 76(1), 63-77. doi:10.1037/amp0000716
  • Wohlers, C., & Hertel, G. (2017). Att välja var man ska arbeta på jobbet - mot en teoretisk modell för fördelar och risker med aktivitetsbaserade flexibla kontor. Ergonomics, 60(4), 467-486. doi:10.1080/00140139.2016.1188227

Dags att förändra arbetsplatsen? Våra arbetsplatsexperter hjälper er att ta nya behov till fungerande lösningar.
Läs mer
Behöver ni hjälp med att planera, sätta upp & installera era anställdas hemmakontor?
Kontakta oss
Dela denna artikel på Linkedin

Läs fler artiklar

om

Just nu finns det inte fler artiklar kring detta område.

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!