August 30, 2023
readtime
kontor

Flexibelt kontor är det rätt lösning för er?

Är det Flexibla Kontoret framtiden för företag? I en tid då debatten om distansarbete och närvaro på kontoret aldrig varit hetare, erbjuder det Flexibla Kontoret en väg framåt. Denna artikel djupdyker i de ekonomiska och kulturella aspekterna av denna framväxande kontorslösning, och dess implikationer för företag i alla storlekar och branscher, inklusive en ökning av efterfrågan på coworking i Sverige

Framtiden för Flexibelt Kontor: Navigering av Distansarbete och Kontorssamarbete

Vad är ett Flexibelt Kontor?

Ett "Flexibelt kontor" är en anpassningsbar kontorsplats designad för att möta de dynamiska behoven för verksamheten och dess användare. Det erbjuder en balanserad miljö med en blandning av öppna ytor, privata mötesrum och delade faciliteter. Detta upplägg låter medarbetarna välja hur och var de arbetar, vilket optimerar produktivitet och samarbete.

Dragkampen: Distansarbete kontra Närvaro på Kontoret

När COVID-19-pandemin skjutit fram konceptet med distansarbete har flera studier och undersökningar kommit fram. Enligt McKinsey & Company skulle 20-25% av arbetsstyrkan i avancerade ekonomier kunna arbeta på distans mellan tre till fem dagar i veckan [1]. Å andra sidan finns det en växande efterfrågan på coworking utrymmen, vilket visas av en ökning av medlemskap hos leverantörer som WeWork och Spaces [2].

I Sverige ser vi en liknande ökning.

Trots dessa trender är det många företagsledare som förespråkar, inklusive de som är skeptiska till distansarbetets långsiktiga livskraft, för en återgång till kontoret. De oftast nämnda skälen kretsar kring att upprätthålla en sammanhängande företagskultur och att stimulera spontant samarbete. Enligt PwC anser 68% av arbetsgivarna att anställda bör vara på kontoret minst tre dagar i veckan för att upprätthålla företagskulturen [3].

Oro: Företagskultur, Samarbete och Diskriminering

Påverkan på Samarbete: En studie från Harvard Business Review avslöjar att oplanerade interaktioner på kontoret förbättrar prestanda och idégenerering avsevärt [4].

Sämre Företagskultur: Enligt en rapport från Gensler Research Institute föredrar endast 12% av amerikanska arbetstagare att arbeta hemifrån på heltid på grund av brist på interaktion mellan team och avdelningar samt företagskultur [5].

Diskriminering: Centre for Economic Policy Research anger att endast 37% av jobben i USA kan utföras helt hemifrån, vilket pekar på en inbyggd ojämlikhet i distansarbetspolicys [6].


Jämförelse av Kontorstyper: Fördelar, Nackdelar, Ekonomiska Faktorer och Målgrupper
Kontorstyp Fördelar Nackdelar Ekonomiska Faktorer Idealisk För
Traditionellt Kontor Klart definierad hierarki, Förhöjd säkerhet Begränsad flexibilitet, Höga driftskostnader Höga kapital- och driftskostnader Etablerade företag
Helt Distansbaserat Lägre driftskostnader, Tillgång till global talang Brist på teamkänsla, Säkerhetsproblem Besparingar på kontorsutrymme Startups, frilansnätverk
Coworking Nätverksmöjligheter, Skalbarhet Begränsad säkerhet, Mindre kontroll över arbetsutrymme Variabel, prenumerationsbaserad Småföretag, startups
Öppet Kontor Uppmuntrar till samarbete, Effektiv utrymmesanvändning Bullerstörningar, Brist på integritet Lägre byggkostnader Kreativa byråer
Aktivitetsbaserat Variation av arbetsmiljöer, Uppmuntrar till rörelse Initial uppstartskostnad, Anpassningskurva Måttlig uppstart och underhåll Teknikföretag
Flexibelt Kontor Balans mellan privatliv och samarbete, Anpassningsbarhet Komplexitet i hanteringen, Balansering av distans och kontor Anpassningsbart till affärscykler Olika affärsmodeller
Noter:
Traditionellt Kontor: Förhöjd säkerhet kommer från kontrollerad åtkomst och företagets egna nätverk.
Helt Distansbaserat: Säkerhetsproblem uppstår ofta i samband med dataintrång via personliga nätverk.
Coworking: Begränsad säkerhet på grund av delade utrymmen, och risk för immaterialrättsliga problem.
Öppet Kontor: Buller och störningar kan minska produktiviteten; integritetsproblem kan påverka känsliga uppgifter.
Aktivitetsbaserat: Anpassningskurva innebär att få anställda vana vid nya, flytande arbetsmiljöer.
Flexibelt Kontor: Komplexitet i hanteringen kommer från att hantera olika arbetsformer och anpassa sig till snabbt föränderliga behov.

Det Nya Flexibla Kontoret: En Balanserad Ansats

Med dessa överväganden i åtanke framträder det Flexibla kontoret som en mellanlösning. Det erbjuder en dynamisk plats som är gynnsam för både individuellt fokus och teamarbete. På så sätt löser det problemen kring distansarbete utan att göra avkall på företagskultur och rättvisa.

Slutsats

Det nya Flexibla kontoret fångar dagens arbetsstyrkas föränderliga behov, genom att sammanföra fördelarna med distansarbete och närvaro på kontoret. Det erbjuder en lösning på den rådande debatten genom att tillhandahålla en miljö som främjar samarbete, bevarar kultur och säkerställer jämlikhet.

Källor

[1) McKinsey & Company, "Vad kommer härnäst för distansarbete?"

[2] WeWork, "WeWork Årsrapport 2022"

[3] PwC, "Det är dags att tänka om var och hur arbetet kommer att utföras"

[4] Harvard Business Review, "Arbetsytor som flyttar människor"

[5] Gensler Research Institute, "USA:s arbete hemifrån-undersökning 2020"

[6] Centre for Economic Policy Research, "Hur många jobb kan göras hemifrån?"


Källor (noter)

Traditionellt Kontor - Förhöjd säkerhet

Källa: Journal of Applied Psychology; Study on "The impact of physical office environments on employee outcomes."

Traditionellt Kontor - Höga driftskostnader

Källa: JLL Real Estate Report; "The Cost of Office Space Around the World"

Helt Distansbaserat - Lägre driftskostnader

Källa: Global Workplace Analytics; "Costs and Benefits of Telecommuting"

Helt Distansbaserat - Säkerhetsproblem

Källa: Cybersecurity Insights Report; "Remote Work and Cybersecurity Risks"

Coworking - Nätverksmöjligheter

Källa: Harvard Business Review; "Why People Thrive in Coworking Spaces"

Coworking - Begränsad säkerhet

Källa: Journal of Business Ethics; "Security Issues in Coworking Spaces"

Öppet Kontor - Bullerstörningar

Källa: Journal of Environmental Psychology; "Noise Pollution in Open Offices"

Öppet Kontor - Brist på integritet

Källa: Ergonomics Journal; "Privacy and Concentration in Open Offices"

Aktivitetsbaserat - Variation av arbetsmiljöer

Källa: International Journal of Workplace Health Management; "The Effects of Activity-Based Work Environments"

Aktivitetsbaserat - Anpassningskurva

Källa: Facility Management Journal; "Adapting to New Work Environments"

Flexibelt Kontor - Balans mellan privatliv och samarbete

Källa: Human Relations Journal; "Work-Life Balance in Flexible Work Environments"

Flexibelt Kontor - Komplexitet i hanteringen

Källa: Journal of Change Management; "Managing Complexity in Flexible Office Spaces"

Boka ett möte med våra experter på Workspace Solutions
Kontakt
Dela denna artikel på Linkedin

Läs fler artiklar

om

Just nu finns det inte fler artiklar kring detta område.

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!