September 12, 2022
readtime
Gustav Lindwall
No items found.

Vad är arbetsmiljö, och vad kännetecknar en bra arbetsmiljö?

Arbetsmiljö syftar på den miljö i vilken vi arbetar, och beskriver allt det där som påverkar hur vi egentligen har det på jobbet. Så långt är nog de flesta med. Däremot är det färre som vet vem som är ansvarig för arbetsmiljön, och att den ofta kan brytas ned i olika dimensioner. Ännu färre verkar veta vad som faktiskt kännetecknar en bra arbetsmiljö. Låt oss därför skapa lite klarhet i vad arbetsmiljön innefattar och vad som utmärker en bra arbetsmiljö.

Personer fikar och samarbetar på en gruppuppgift vid ett bord där de spridit ut sina laptops, miniräknare & kaffekoppar

Vad är arbetsmiljö?

Eftersom arbetsmiljö är ett brett begrepp och kan handla om väldigt många olika saker, brukar man bryta ned arbetsmiljön i tre dimensioner: 

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön handlar framförallt om hur yttre faktorer påverkar oss på vår arbetsplats. Det kan handla om allt från ljus, ljud, luft och temperatur till hur arbetsplatsen är utformad för att exempelvis stödja medarbetarna inom områden som säkerhet och ergonomi. Med andra ord syftar den fysiska arbetsmiljön egentligen på allt det där som syns, hörs, luktar eller känns och hur dessa saker påverkar oss i vårt arbete. 

Digital arbetsmiljö

Den digitala arbetsmiljön handlar om de delar av arbetet som styrs av eller sker i digitala system. Med dagens mått mätt skulle alltså nästan alla delar av arbetet kunna räknas till den digitala arbetsmiljön, då vi i någon mån nästan alltid arbetar digitalt. 

För att förstå vad som ingår i den digitala arbetsmiljön kan man därför med fördel se på den utifrån följande perspektiv: 

  • Användarvänlighet: Hur väl är de digitala systemen anpassade till människan och hur bra stödjer de uppgifterna de ska hjälpa oss med? Är de lätta att förstå och enkla att hantera?

 

  • Teknisk kapacitet: Vilken är de digitala systemens tekniska och kvalitativa kapacitet? Hur snabba, säkra och pålitliga är de?

 

  • Effektivitet: Hur påverkar de digitala systemen oss i vårt arbete? Hjälper de oss och vår verksamhet att arbeta bättre, smartare och mer effektivt?

 

  • Digital fritid: Hur hanterar arbetsplatsen gränsdragningen mellan arbete och fritid? När är det okej att arbeta och kommunicera digitalt?

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Om den fysiska arbetsmiljön framförallt handlar om yttre faktorer, handlar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön mer om inre faktorer, om strukturer och kultur, om sådant som inte går att ta på rent konkret, och hur dessa saker påverkar oss i vårt arbete. 

För att särskilja på organisatorisk och social arbetsmiljö kan organisatorisk arbetsmiljö beskrivas handla om det som rör den organisatoriska strukturen. Alltså om sådant som handlar om hur beslut fattas i verksamheten och hur arbetet ordnas, styrs och kommuniceras. 

Den sociala arbetsmiljön handlar i grunden om vilken företagskultur vi odlar och hur den får oss att samspela, interagera med och behandla varandra på jobbet. Även digital kommunikation och digitala interaktioner i olika system och plattformar brukar räknas till den sociala arbetsmiljön.

Vad kännetecknar en bra arbetsmiljö?

Som de vanedjur vi är vänjer vi oss snabbt till den miljö vi befinner oss och verkar i, och i vår förmåga att vänja oss hamnar många gånger frågor om hur vår miljö faktiskt påverkar oss bortom vår tankehorisont. Vi kör helt enkelt på. Vi vänjer oss, vilket på sätt och vis kan skapa en viss problematik. För när vi vant oss vid vår arbetsmiljö, när vi vant oss att det är så här saker och ting fungerar, vilka är vi då att bedöma huruvida det är bra eller dålig? Hur kan vi veta vad som kännetecknar en bra arbetsmiljö, på riktigt? 

Men ingen anledning att misströsta riktigt än. Nedan går vi igenom några exempel på vad som utmärker en bra arbetsmiljö:

Flexibilitet 

Vad som är en bra och dålig arbetsmiljö är i många fall en högst subjektiv fråga. Det som upplevs som bra av en kollega kan upplevas på motsatt vis av en annan. Därför är en “bra” arbetsmiljö i ett större perspektiv i första hand en miljö som är flexibel i sin utformning och kan anpassas efter flera behov samtidigt. 

Välplanerade lokaler

I bra arbetsmiljöer är arbetsplatsen anpassad efter verksamheten, och inte tvärtom. Utformningen och layouten stödjer och förbättrar verksamheten, där varje kvadratmeter tjänar sitt syfte genom att på något vis hjälpa medarbetarna att göra ett bättre jobb. Om det så handlar om fler konferensrum, trevligare lunchrum eller något helt annat är såklart en fråga för varje enskild verksamhet att svara på.

Varierade ljudbilder

I en bra arbetsmiljö har man eliminerat buller och andra störningsljud samtidigt som det finns ytor för olika ljudbilder. Det finns ställen där man kan få arbeta helt ostört, både som grupp och individ, men det finns också platser där man kan diskutera och prata mer livligt med varandra. 

Ergonomiskt anpassad

En bra arbetsmiljö kännetecknas också av att arbetsplatsen är ergonomiskt anpassad utifrån den verksamhet som bedrivs. Här kan det handla om allt ifrån höj- och sänkbara skrivbord till gedigen skyddsutrustning eller optimerad belysning.

Teknik som fungerar

En bra arbetsmiljö stödjer också en bra digital arbetsmiljö, där tekniken är snabb, säker och pålitlig och där de digitala systemen både är användarvänliga och fungerar sömlöst med varandra. Samtidigt finns det tydliga gränser för hur och när det är okej att kommunicera digitalt. Med dessa bitar på plats kan vi minska den kognitiva belastningen och motverka onödig frustration och mikrostress, och därmed förbättra den övergripande arbetsmiljön.

Inspirerande interiör

Ombonad och trevlig inredning leder ofta till att fler upplever arbetsmiljön som bättre, särskilt yngre anställda. Genom att spendera lite extra på tavlor, växter, soffgrupper och färger kan därför mycket vara vunnet. 

Inkluderande

I en bra arbetsmiljö känner sig alla välkomna. Man respekterar sina kollegor och håller en god samtalston med varandra. Det förekommer ingen särbehandling och finns tydliga policys för hur man hanterar och motverkar kränkande beteenden. 

Motiverande

Slutligen är en bra arbetsmiljö en miljö som motiverar och inspirerar sina medarbetare. Det är miljö man trivs att befinna sig. Och absolut, väldigt få längtar till jobbet när klockan slår fredag eller när det regnar horisontellt en kall novembermorgon, men om man känner en sorts inneboende motivation när man väl är på jobbet, om det finns den en grundläggande trivsel; ja då är det mycket som talar för att din arbetsmiljö är att betrakta som bra. 

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Arbetsgivaren bär alltid det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, och är den som ska se till att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en bra miljö att arbeta i. Skulle något brista är det också arbetsgivaren som bär det straffrättsliga ansvaret. Samtidigt är det viktigt att alla på arbetsplatsen är involverade i miljöarbetet och känner till sin roll och sitt ansvar. Till syvende och sist är vi ju varandras arbetsmiljö, och genom att samarbeta och ta vårt egna ansvar skapar vi så bra arbetsmiljöer som möjligt.

XLNT Workplace hjälper er att skapa medarbetarupplevelser av världsklass 

Om det så är i det lilla eller i det stora har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att förändra sina arbetsplatser för det bättre. Med hållbara helhetslösningar och tjänster skapar vi bättre arbetsplatser där arbetsmiljön och medarbetarupplevelsen står i fokus. Har du frågor eller behöver tips om hur du kan skapa en bättre arbetsmiljö och arbetsplats, så tveka inte, hör av dig. Vi finns här för dig, bara ett samtal eller mail bort. 

Dela denna artikel på Linkedin

Läs fler artiklar

om

Just nu finns det inte fler artiklar kring detta område.

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!