January 25, 2021
readtime
No items found.

Vad innebär Svanenmärkningen egentligen?

Nyckelpiga klättrar uppför stammen på en grön växt

Mer än miljömärkta produkter.

Den vanligaste missuppfattningen vi ofta får höra är att man tror att Svanenmärkningen innebär att vi använder miljömärkta medel och det kanske inte är så konstigt, vi ser ganska många företag som använder det i sin marknadsföring som ett bevis på att man tänker på miljön, t.ex. "Vi använder miljömärkta produkter".

Det kanske kan låta lite tufft, men att köpa in miljömärkta produkter, det borde all företag i vår bransch klara av att köpa in, det finns i stort sett alltid ett miljömärkt alternativ och det har det gjort länge.

Vi har Svanenmärkta städtjänster, dvs. lokalvård, golvvård och fönsterputs, i vår bransch är det mindre än 1% av företagen som är Svanenmärkta. Svanen är en tredjepartscertifiering som förutom hållbarhetskrav ställer krav på kvalitet och funktion, dvs. att produkten eller tjänsten gör det den säger att den ska göra.

Livscykelbaserade och tuffa krav sätter en bra standard och struktur för vår verksamhet, Svanens krav ligger oftast före lagstiftningen och bidrar också till att vi uppnår FN:s globala hållbarhetsmål som ska säkra en hållbar utveckling.

Svanen synliggör vilka miljöbelastningar som har störst påverkan och visar därmed hur företaget kan minska utsläpp, resursanvändning och avfallsbelastning, vi rapporterar in vilka kemikalier vi använder samt i vilken utsträckning eftersom utbildning och korrekt dosering är viktigt, vi rapporterar in vår kemikalieförbrukning i förhållande till städade kvadratmeter, vilket är bra eftersom vi då kontrolleras av en tredje, oberoende part.

En Svanenmärkt städtjänst:

− använder en hög andel miljömärkta rengöringsmedel

− minimerar förbrukningen av icke nödvändiga kemikalier

− minimerar miljöpåverkan från transporter

− har medarbetare med rätt utbildning inom såväl miljöfrågor som städmetoder

− har ett kvalitetssystem för att säkerställa hög städkvalitet.

Förutom det ställs det även andra nödvändiga krav på verksamheten som går att läsa i sin helhet här som bland annat etiska krav som kontrolleras och säkerställs att de uppfyller Svanens krav.


- Registrering för moms- och arbetsgivaravgift (Kopia av ifylld blankett från Skatteverket)

- Skatter och avgifter (Kopia av företagets senaste kontoutdrag från Skattemyndigheten)

- Löner och arbetsvillkor (Dokumentation om medlemskap i relevant arbetsgivarförening)

Kriteriedokumentet för ansökningen om Svanenmärkt städtjänst är på ca 40 sidor och innehåller följande punkter:

- Generella krav på den sökande

- Krav på kemikalier

- Krav på transport

- Krav på förbrukning av soppåsar

- Användning av miljömärkta produkter och tjänster

- Kvalitet

- Etik/arbetsmiljö

Dela denna artikel på Linkedin

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!