May 29, 2023
readtime
No items found.

Hybrida arbetsplatser: Insikter och strategier för framgång

Konceptet hybridarbete har blivit en integrerad del av den moderna arbetsplatsen, där företag och anställda anpassar sig till nya arbetssätt. Då vi är ett företag som är nischat mot just arbetsplatser är det viktigt för oss att förstå de utmaningar och möjligheter som uppstår för att kunna stötta våra kunder på bästa sätt. I denna artikel utforskar vi insikter om arbetsplatsen, strategi, produktivitet, engagemang och välmående i hybrida arbetsmiljöer med referenser till aktuell forskning och insikter.

Medarbetare i ett modernt hybridkontor med utsikt över city skyline

Utmaningar och förändringar

Den hybrida arbetsplatsens snabba frammarsch har medfört nya utmaningar för både anställda och arbetsgivare. Anställda lär sig att balansera arbete och privatliv i en mer ostrukturerad miljö, medan chefer måste anpassa sig till att leda på distans med empati och förståelse (Gartner, 2021)[1]. En viktig aspekt är att bygga och upprätthålla en stark företagskultur och främja kamratskap genom effektiv kommunikation och samarbete. En Microsoft-studie visade att 61% av ledarna anser att deras företagskultur har förbättrats sedan övergången till hybridarbete (Microsoft, 2021)[2].

Produktivitet och engagemang i hybrida arbetsmiljöer

Enligt ActivTrak's rapport "State of the Workplace" 2023 har anställdas produktivitet stabiliserats eftersom digitala arbetsvanor har blivit mer konsekventa. Anställdas välmående är dock fortfarande i riskzonen, med 30% av anställda som riskerar att slitas utpå grund av över- eller underutnyttjande (ActivTrak, 2023)[3]. För att motverka detta bör organisationer se till att anställda inte överväldigas av digital överbelastning och att de har rätt verktyg, resurser och utbildning för att lyckas. En McKinsey-undersökning visade att anställda som kände sig stödda i sin hybrida arbetsmiljö upplevde en ökning av produktiviteten med 23% (McKinsey, 2022)[4].

{{läsmer-huvudtjänst}}

Sambandet mellan välmående, produktivitet och personalomsättning

Anställdas välmående, produktivitet och personalomsättning är alla nära sammankopplade. Det är viktigt för chefer att kunna identifiera när anställda löper risk att tappa engagemang, bli utbrända och att då ingripa med lämpliga resurser och stöd. Hållbar produktivitet, när den definieras korrekt och stöds på rätt sätt, bidrar den till en bättre balans mellan arbete och privatliv, välmående och, i slutändan, anställdas engagemang och personalomsättning. Forskning från Deloitte visade att organisationer med starkt fokus på välmående hade 45% lägre personalomsättning (Deloitte, 2021)[5].

HR-analys för hantering av talang

HR-analys (på engelska ofta kallat people analytics, eller workforce analytics) kan hjälpa organisationer att fatta datadrivna beslut för att hantera talang mer effektivt och effektivt. Det handlar om att använda dataanalys för att förstå och optimera personalhanteringen inom en organisation. Det kan inkludera att analysera faktorer som personalomsättning, rekrytering, kompetensutveckling och medarbetarupplevelse.  Dessa verktyg ger insikter i digital aktivitet över människor, processer och teknik, vilket avslöjar mönster och trender i anställdas arbetsvanor (Bersin, 2021)[6]. Denna information kan användas för att sätta mål, följa upp framsteg och optimera resultat, samt för planering av bemanning, balansering av arbetsbelastning och resursfördelning. I en PwC-undersökning sa 75% av HR-ledare att HR-analysen hjälpt dem att identifiera och åtgärda kritiska talangluckor (PwC, 2022)[7].

Stärka anställda och organisationer med data

HR-analys kan gynna individer på alla nivåer inom en organisation, och hjälpa dem att förbättra sina arbetsvanor och uppnå sina mål. Genom att erbjuda realtidsöversikt över digitala arbetsvanor kan dessa verktyg göra det möjligt för anställda att självständigt styra och utveckla kritiska färdigheter för personlig utveckling. Organisationer kan använda HR-analys för att identifiera och avlägsna hinder för framgång, vilket gör att anställda kan prestera på bästa sätt i den hybrida arbetsmiljön. Enligt en Gallup-rapport upplevde organisationer som använde datadrivna insikter en ökning av anställdas engagemang med 27% (Gallup, 2021)[8].

{{kontakt}}

Slutsats

Eftersom den hybrida arbetsmodellen fortsätter att forma arbetslivets framtid är det viktigt att förstå dess inverkan på resursplanering, produktivitet och anställdas välmående. Genom att använda HR-analys och främja en kultur av kommunikation, samarbete och stöd kan organisationer framgångsrikt navigera genom hybridarbetets utmaningar och säkerställa en blomstrande arbetsplats för sina anställda. Att hålla sig informerad om utvecklande bästa praxis samt andra nya innovativa lösningar kommer att hjälpa företag att anpassa sig och blomstra i denna nya era av hur vi ser på arbetsplatsen.

Referenser

  • [1] Gartner. (2021). Gartner Reveals Top Priorities for HR Leaders in 2021. Hämtat från https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-01-26-gartner-reveals-top-priorities-for-hr-leaders-in-2021
  • [2] Microsoft. (2021).The Next Great Disruption is Hybrid Work—Are We Ready? Hämtat från https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
  • [3] ActivTrak. (2023). State of the Workplace Report 2023. 
  • [4] McKinsey. (2022). How to Create a More Flexible, Productive, and Engaged Workforce. Hämtat från https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/how-to-create-a-more-flexible-productive-and-engaged-workforce
  • [5] Deloitte. (2021). 2021 Global Human Capital Trends: The Social Enterprise in a World Disrupted. Hämtat från https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2021.html
  • [6] Bersin, J. (2021). The Rise of Workforce Intelligence: People Analytics Accelerates Amid Pandemic. Hämtat från https://joshbersin.com/2021/02/the-rise-of-workforce-intelligence-people-analytics-accelerates-amid-pandemic/
  • [7] PwC. (2022). People Analytics: The Future of HR. Hämtat från https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/publications/people-analytics-the-future-of-hr.html
  • [8] Gallup. (2021). How to Improve Employee Engagement Through Data and Insights. Hämtat från https://www.gallup.com/workplace/351545/improve-employee-engagement-data-insights.aspx
Behöver ni hjälp att optimera er arbetsplats? Våra experter hjälper er!
Läs mer
Arbetsplatsservice som det borde vara. Flexibelt. Enkelt. Kostnadseffektivt. Utforska Workplace as a Service.
Läs mer
Dela denna artikel på Linkedin

Läs fler artiklar

om

Just nu finns det inte fler artiklar kring detta område.

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!