March 4, 2021
readtime
No items found.

Återbruk: vägen till hållbara kontor och arbetsplatser.

I en samtid där våra klimatval är avgörande för våra framtida generationer har företag och företagare mycket att vinna på återbruk. Genom att återbruka och återanvända när vi köper in varor, byter eller renoverar våra kontorslokaler gör vi inte bara miljön en stor tjänst, utan även vår plånbok. Med återbruk kan alla vara vinnare.

Abstrakt bild av natur och kontor

Vad är återbruk?

Ordet återbruk används ibland på lite olika sätt av olika människor för att beskriva olika saker. Vissa syftar på att återanvända, andra syftar på en särskild plats, på ett återbruk, medan några syftar på att ge föremål nya funktioner och användningsområden.

Enligt ordboken går återbruk att likställa med att återanvända, lika mycket som det går att likställa med att ge ett äldre föremål ett nytt utseende och en ny funktion. För att undvika förvirring är det också just dessa tvåsaker som vi på XLNT Workplace syftar på när vi pratar om återbruk. Det kan alltså både handla om att återanvända ett föremål på samma sätt som tidigare eller att göra om föremålet och tilldela det en ny funktion.

Fördelarna med återbruk

Det finns många fördelar med och anledningar till att välja återbruk. Den kanske mest självklara och största fördelen är givetvis de direkta miljömässiga vinster som går att göra med återbruk. Naturskyddsföreningen påvisar att den största posten för negativ klimatpåverkan efter resandet är inköp av varor och tjänster - iallafall för företag och organisationer som inte har egen varuproduktion.

Tar vi också med inköp av el och värme i beräkningen står företagssektorn för ungefär 20 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen. Det särskilt utsläppsintensiva kategorierna utgörs framförallt av papper, kontorsmöbler och it-utrustning. Kan vi bli bättre på att underhålla, laga, återvinna och försöka hitta återbrukslösningar när vi väl ska göra nya inköp av dessa typer av varor är mycket vunnet ur en miljömässig vinkel.

Utöver de uppenbara miljömässiga fördelarna kan återbruk också ge upphov till ekonomiska fördelar. Istället för att slänga dina möbler och prylar och betala för bortforslingen och återvinningen ur egen ficka är chansen stor att någon annan ser ett värde i dem. Samtidigt finns det ju heller inget som säger att du själv inte kan återbruka dina möbler genom att hitta nya användningsområden för dem. Ett vanligt exempel på detta är att ge sina kontorsmöbler nytt liv hemma hos sina anställda, på hemmakontoret. På såsätt kan du spara stora pengar på de inköp du aldrig gjorde.

Vidare finns det också indirekta ekonomiska fördelar med att välja återbruk. I en tid där allt större krav ställs på företag och hur de hanterar sitt klimatavtryck kan återbruk vara ett brasätt visa sina intressenter att man tar ansvar. Långsiktigt kan detta leda till en bättre image och fler affärer.

Hjälp eller vägledning med hur ni kan bli bättre på återbruk?

Vi samarbetar med flera företag som arbetar med återbruk av kontorsmöbler, så om ni planerar att flytta eller renovera era kontorslokaler hjälper vi mer än gärna er med att hitta bra återbrukslösningar. Vår inköpsavdelning brinner för att ta fram hållbara lösningar. De brukar alltid kunna hjälpa er att hitta andra produkter som ärlikvärdiga i kvalitet och funktionalitet samtidigt som de är hållbara och inte sällan även ett bättre alternativ ekonomiskt.

Hör av er, så tar vi det därifrån.

Dela denna artikel på Linkedin

Läs fler artiklar

om

Återbruk

Just nu finns det inte fler artiklar kring detta område.

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!