February 13, 2024
readtime
XLNT Group

XLNT Group: Ny företagsgrupp specialiserade inom facility services

XLNT Group är en ny företagsgrupp inom facility services, med över 30 års erfarenhet och en bred portfölj av specialiserade tjänster. Upptäck vårt unika erbjudande inom arbetsplatsservice, hotell- och fastighetsservice. Läs mer om vår omprofilering och hur vi skapar värde för våra kunder.

Modernt lobbyområde med stor glasfasad som släpper in dagsljus, elegant trätrappa som leder till en andra våning, och sittplatser med turkosfärgade fåtöljer på ett blankt trägolv

XLNT Group: Specialiserade inom Facility Services

XLNT Group, en nyskapad entreprenörsdriven och ägarledd företagsgrupp inom facility services med över 30 års samlad erfarenhet står XLNT Group redo att erbjuda specialiserade tjänster som är anpassade för att möta de unika behoven på våra målmarknader.

XLNT Group består av tre kärnbolag, var och ett med en distinkt specialisering inom facility services med städtjänster som grund, som tillsammans skapar en omfattande portfölj av tjänster anpassade för att möta en bred uppsättning av kundbehov. Med en sammanlagd omsättning på cirka 170 miljoner SEK och över 350 engagerade medarbetare, är XLNT Group positionerat för att leverera exceptionell service för våra målmarknader.

Specialisering som skiljer oss från mängden

XLNT Groups styrka ligger i vår förmåga att erbjuda nischade lösningar som är best in class för varje affärsområde. Genom att fokusera på specifika marknadssegment – Workplace, Hospitality, och Facility – säkerställer vi att varje kund får den mest anpassade och effektiva lösningen för sina behov.

Vår låga personalomsättning på endast 5% är ett bevis på vårt engagemang för att vara en attraktiv arbetsgivare, vilket i sin tur säkerställer kontinuitet och hög servicekvalitet för våra kunder. Dessutom, med alla personalintensiva tjänster inhouse, utförda av egen anställd personal, är det kärnan och grunden för vår tjänsteleverans.

Entreprenörskap

XLNT Groups strategi bygger på att bevara de entreprenörsdrivna värden och den specialisering som gjort gruppens bolag framgångsrika. 

“Våra kunder värderar den personliga servicen och det engagemang som bara ett entreprenörsledda företag kan erbjuda," tillägger Zargarian.

Framåtblickande & innovativ

XLNT Group står fast vid att framtiden för facility services ligger i specialisering och anpassning. Genom att lyssna på våra kunder, investera i teknologi, processförbättringar och människor, är XLNT Group välpositionerat för möta framtidens behov inom sektorn och driva utvecklingen framåt. 

"Vi är mer än bara en leverantör; vi är våra kunders partner i framgång," förklarar Zargarian. "Genom att behålla vår kärna av specialisering och entreprenörskap, säkerställer vi att vi kan fortsätta att erbjuda den exceptionella service och innovation som våra kunder förväntar sig."

Nytt varumärke 

Från och med den 1:a februari 2024, genomgår våra bolag en omfattande omprofilering inkluderande nytt bolagsnamn, logotyp och digital närvaro. Vårt mål är att skapa ett starkare, enhetligt varumärke som reflekterar vår samlade expertis och vårt engagemang för kvalitet, service och innovation.

XLNT Workplace (tidigare NRSE Sverige AB)

Inriktning: Arbetsplatsservice och städtjänster

Antal anställda: Cirka 110

Omsättning: Cirka 65 miljoner SEK

XLNT Workplace är ryggraden i XLNT Groups erbjudande inom arbetsplatsservice, med städtjänster som grund designade för att skapa en produktiv och hälsosam arbetsmiljö. Bolagets tjänster är anpassade för att möta de höga krav på kvalitet och flexibilitet som nutidens arbetsplatser kräver.

XLNT Hospitality (tidigare Exellent Skandinavien AB)

Inriktning: Hotell- och konferensservice

Antal anställda: Cirka 140

Omsättning: Cirka 55 miljoner SEK

Med specialisering inom hotell-, vård- och konferenssektorn, erbjuder XLNT Hospitality ett brett utbud av tjänster som omfattar allt från städning till komplett driftsupport. Bolaget är dedikerat till att förbättra gästupplevelsen genom omsorgsfullt utformade servicepaket med förståelse för kundens affär som kompletterar varje anläggnings unika karaktär och behov.

XLNT Facility (tidigare XLNT Allservice AB)

Inriktning: Fastighetsservice och underhåll

Antal anställda: Cirka 100

Omsättning: Cirka 50 miljoner SEK

XLNT Facility är expert på att städa och underhålla fastigheter, offentliga miljöer och köpcentrum. Genom skräddarsydda lösningar för varje fastighets specifika behov och förståelse säkerställer bolaget att byggnader och anläggningar inte bara är väl underhållna utan också bidrar till en positiv upplevelse för besökare och hyresgäster.

Om XLNT Group

XLNT Group är en företagsgrupp inom facility services som förenar specialiserade företag med en gemensam vision om att erbjuda överlägsen service och värde till sina kunder. Genom att kombinera djup marknadskunskap med en stark entreprenörsanda, strävar XLNT Group efter att vara det självklara valet för kunder som söker skräddarsydda, kvalitativa lösningar anpassade för sina verksamhetsområden.

Förändring som förstärker

Denna omvandling påverkar inte våra nuvarande avtal eller det juridiska och organisatoriska ramverket inom vilket vi opererar. Alla befintliga avtal, överenskommelser, och förbindelser förblir giltiga under de nya företagsnamnen, vilket säkerställer kontinuitet och tillförlitlighet för våra partners och kunder.

Avtal och pågående uppdrag

Vi ändrar bara namn och logotyp, den juridiska personen och organisationsnummer är densamma. Det betyder att:

  • Alla nuvarande avtal gäller
  • Alla överenskommelser i samband med pågående uppdrag gäller
  • Alla avtal om inköp gäller
  • Alla uteliggande offerter gäller den tid som anges i offerten

Har ni några frågor är ni som alltid varmt välkomna att kontakta er kontaktperson hos oss eller undertecknad.

För mer information, kontakta:

Aria Zargarian

CEO, XLNT Group

Email: aria@xlntgroup.se

Webbplats: xlntgroup.se

Dela denna artikel på Linkedin

Kontakta oss

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något utan mer om att lära känna varandra. Förhoppningsvis har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och ta reda på om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

NRSE logo
Tack för att du kontaktar oss.
Vi ser fram emot att hitta den perfekta lösningen åt er.
NRSE logo
Något gick fel med din ansökan,
vänligen försök igen vid ett senare tillfälle!